Busstorget 2020
 

Moderator: Anna Grönlund

Mindre justeringar i programmet kan komma att ske

 

Dag 1
 

11.30-12.30 Lunch

Vi inleder Busstorget med en gemensam lunch.

12.30-13.15 Välkomna!

Sveriges Bussföretag, arrangerande fordonstillverkare, utställare, TURBO-gruppen, Res- och Trafikforum och utställare hälsar alla välkomna.

13.15-14.00 Transportstyrelsen

Gunilla Yourstone, sektionschef kör- och vilotider på Transportstyrelsen, berättar om bland annat förändring av tillsyn och byte av verkstadskort. Därefter görs en fördjupning i ett fall där ett bussföretag har gjort vad som ankommer på det, där Joakim Mattsson, VD för Håbo Buss-koncernen och Kristoffer Arvidsson, ansvarig för utbildning och uppföljning inom Håbo Buss-koncernen berättar om sitt arbete och diskuterar sedan gemensamt detta med Transportstyrelsen.

14.00-15.00 Rundvandring i bussarna

Vi går tillsammans runt gruppvis till bussarna och får en presentation från varje fordonstillverkare av de senaste nyheterna.

15.00-16.00 Fika, utställning och besök i bussarna

Mingla med kollegor och intressenter i branschen. Du får chansen att titta på nya bussmodeller, provköra bussar, besöka utställarna och ställa frågor till Sveriges Bussföretags experter.

16.00-17.30 Tema: kryssningsturism

Vi fördjupar oss i ämnet kryssningsturism och aktuella frågor inom området.

17.30-18.00 Marcus Dahlsten, VD Sveriges Bussföretag och Transportföretagen

Marcus Dahlsten, ny VD för Sveriges Bussföretag och Transportföretagen sedan november, presenterar sig.

18.00-18.30 Egentid

18.30-19.00 Mingel med välkomstdrink

Mingla med kollegor och intressenter i branschen.

19.00-21.30 Trerätters middag

Välkomna till kvällens middag. Som deltagare på Busstorget bjuder vi dig på en trerätters middag inklusive dryck i trevliga branschkollegors sällskap.

 

Dag 2
 

07.00-08.30 Frukost

08.30-09.00 Mingel i utställningen

09.00-09.40 Kompetensförsörjning

Transportföretagen berättar om bussbranschens arbete med kompetensförsörjning och vi tittar närmre på hur ett bussföretag kan arbeta internt med utbildning av chaufförer som kör turist- och beställningstrafik.

09.40-10.30 Provåkning av bussar med presentation

Två gruppvisa föreläsningar om cirka 25 minuter där du som deltagare får åka med i två valfria fordonstillverkares bussar. Under vägen berättar fordonstillverkarna om de senaste nyheterna. Bussarna avgår vid 09.40 respektive 10.10.

10.30-11.15 Fika och mingel i utställningen

11.15-11.30 Det här är Sveriges Bussföretags TURBO-grupp

Kort presentation av gruppens medlemmar och tre frågor som gruppen fokuserar på under 2020.

11.30-12.00 Nyheter inom turist- och beställningstrafik

Oscar Sundås, branschutvecklare turist- och beställningstrafik på Sveriges Bussföretag berättar om nyheter i branschen, pågående projekt och aktuella frågor.

12.00-12.30 Nytt för bussresearrangörer i Stockholm

Karin Mäntymäki, chef för position och marknadsutveckling på Visit Stockholm berättar om nyheter för bussresearrangörer i Stockholm med omgivning.

12.30-12.45 Avslutning av Busstorget 2020

13.00 Lunch