BUSSTORGET 2022

24-25 mars 2022, Tylösand

Busstorget 24-25 mars 2022

Äntligen! Vi är så glada över att vi nu kan välkomna er till ett fysiskt Busstorg på Tylösand Hotel.

Vi kommer att bjuda på ett fullspäckat program med aktuella branschfrågor, fordonstillverkarna har med sig sina utställningsbussar och bussar som ni kan testa att provköra. Utställarna finns självklart med på plats för att vidga kunskaperna om branschen ytterligare. Kanske har de en idé som kan utvidga din nästa resa.

Busstorget är sedan 2015 ett eget event där turistbussbranschen samlas, diskuterar aktuella ämnen, träffar ledande fordonstillverkare och provkör deras bussar.

Frågor?

Mejla till busstorget@transportforetagen.se.


Se filmen från Busstorget i digital version 2021:

  


Se filmen från Busstorget 2019:

 

Arrangeras av