Busstorget 2021

Torsdag 15 april, kl 11.00-13.30

Busstorget 2021 kommer ta avstamp i personliga berättelser om både den svåra tid som bussbranschen befinner sig i men också om den tid som faktiskt kommer att komma. Fordonstillverkarna delar med sig av nyheter och tankar om framtiden varvat med branschnyheter, aktuella frågor och har interaktion med er som deltar. 
 

Öppning av Busstorget

I spåren av pandemin har den svenska regeringen presenterat en rad stödåtgärder. Emil Högberg, statssekreterare till näringsminister Ibrahim Baylan, öppnar Busstorget 2021 med ett kort anförande.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet


När Corona kom

2020, året som började som det bästa året någonsin och slutade som det värsta i vår företagshistoria. Telefonerna slutade ringa och vi fick ställa allt. Anna Grönlund samtalar med Helen Bergh, delägare och vice VD MK Bussresor, styrelseledamot i Sveriges Bussföretag och ledamot i förbundets arbetsgrupp för turist- och beställningstrafik TURBO om hur året med coronapandemin påverkat henne och företaget.
Coronakrisens effekter på fordonsindustrin

Coronakrisens effekter på turistbussföretagen har självklart också påverkat fordonstillverkarna. Kontakterna mellan bussföretagen och fordonstillverkarna har under det gångna året varit intensiva. Vilka är de samlade erfarenheterna från fordonsindustrin och hur har man kunnat möta sina kunders oro, förtvivlan, frustration och betalningssvårigheter? Anna Grönlund samtalar med Jessica Ahlenius, vice VD Bil Sweden, fordonsindustrins branschorganisation.
Hur hitta stöd i krisen?

Hur kan jag som bussföretagare mänskligt och professionellt möta den kris som coronapandemin inneburit? Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag, samtalar med Kai Wiklund. Kai arbetar som rådgivare och konsult till företag och myndigheter. Med sin bakgrund som psykoterapeut och tidigare präst har han arbetat både operativt i hantering av konsekvenserna av de katastrofer som drabbat vårt land samt hjälpt verksamheter att organisera sina kris- och katastroforganisationer. ”Att leda sig själv och att leda andra i krissituationer”, har varit ett återkommande tema i Kais arbete.
Nog finns det en framtidstro ändå

Någon gång kommer pandemin att klinga av och då behöver bussbranschen finnas redo att möta resenärerna igen. Men det är också svårt att blicka alltför långt framåt när vi fått lära oss att inte ta något för givet. Anna Grönlund samtalar med Björn Boman, VD för Westin Buss, om hur tankarna kring framtiden ser ut, hur det gick till när turistbussarna byttes mot ambulanser och om hur det var att vinna Stora Turismpriset mitt i brinnande kris.
När teatrarna stängdes så stannade bussarna

Många resenärer väljer bussen när de ska åka på teatrar, konserter och andra kulturevenemang och bussbranschen brukar ibland säga att vi är en av bärarna av kultur-Sverige. När teatrarna fick stänga förra våren så fick också väldigt många bussresor ställas in. Anna Grönlund samtalar med Vicky von der Lancken, teaterchef/producent och Elisabeth Johansson, försäljning/biljettchef från Oscarsteatern om hur deras senaste år sett ut och hur viktig samverkan med bussbranschen är.


Foto: Johan RheborgSenaste nytt inom turist- och beställningstrafik

Trots att de flesta gränser är stängda och turistbussarna mest stått stilla senaste så händer det saker både på regelfronten och inom andra områden, såväl inom som utanför Sverige. Oscar Sundås, branschutvecklare turist- och beställningstrafik på Sveriges Bussföretag, berättar om några nyheter som kan vara bra att hålla koll på framöver.
Konkurrens på lika villkor?

I de delar av Sverige som har mycket utlandsturism har svenska bussföretag noterat närvaro på marknaden från bussföretag från andra medlemsstater i EU som kör cabotage. Frågan om osund konkurrens och cabotage har varit högaktuell länge inom åkerinäringen men är inte så väl utredd inom persontransporter i Sverige. Oscar Sundås, Sveriges Bussföretag, berättar om ett pågående projekt som de närmsta åren bland annat ska kartlägga utländska turistbussars rörelser i Sverige med inspiration från våra nordiska grannländers arbete.


Möt Marcus Dahlsten

Marcus Dahlsten, VD för Sveriges Bussföretag och Transportföretagen, hann inte jobba särskilt länge i sin nya roll innan pandemin slog till med full kraft mot hela persontransportsektorn. Anna Grönlund möter honom i ett samtal om det senaste årets omfattande lobbyarbete gentemot politiken för att få stöd till branschen. Vi får också höra hans tankar kring LAS-uppgörelsen som kommer att påverka bussföretagen framöver.


Foto: Ryno QuantzSäkra turistbussresor

Pandemin ställde både bussföretag och fordonstillverkare inför nya frågor som aldrig varit aktuella tidigare, vilket också drivit på innovationer vad gäller fordonen. Busstillverkarna verkar på en global marknad och har också sett hur pandemin påverkat andra delar av världen. Anna Grönlund samtalar med Tomas Forsberg, Safety Manager på Volvo Bussar och Pär Wik, Sales Manager Coach på EvoBus Sverige om nya behov, globala skillnader och vilka förändringar de tror blir kvar efter pandemin.